Počet záznamů: 1

Další rožmberské lokality s dochovanými nástěnnými malbami

 1. 1.
  0367223 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pavelec, P. - Všetečková, Zuzana
  Další rožmberské lokality s dochovanými nástěnnými malbami.
  [Another places of Rosenberg dynasty, where are situeted wall paintings.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 444-453. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: wall paintings * churches of Rosenberg dynasty * Bohemia * 14th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Ikonografie a stylová analýza gotických nástěnných maleb, Ukřižování, Bolestný Kristus a štít s rožmberskou růží v kostele v Dolním Bukovsku, Umučení Krista jako obdoba oltáře Mistra třeboňského v kostele ve Strašicích a Svatá Kateřina? v Týnském chrámu v Praze, Staré Město. Všechny byly dokončeny ve 14. století.

  Iconography and style analisys of Gothic mural paintings, Crucifixion, Man of Sorrows and shield with Rosenberg Rose in the Church of Dolní Bukovsko, Passion of Christ as analogy of Altarpiece of Třeboň Master in the Church of Strašice, Donor with the shield of Rosenberg Rose and the St. Catherine? in Tyn Church in Prague, Old Town, all were finished in 14th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201972