Počet záznamů: 1

Rožmberkové a knižní malba

 1. 1.
  0367222 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Studničková, Milada
  Rožmberkové a knižní malba.
  [The Rosenbergs and book illumination.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 496-503, 504-511. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Grant CEP: GA AV ČR IAA8033202
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Rosenbergs * Czech book illumination
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie se na základě dochovaných iluminovaných rukopisů, prvotisků a písemných pramenů charakterizuje podobu výzdoby knih objednaných Rožmberky či pocházejících z rožmberského teritoria.

  The study characterizes the form of decoration of the books commissioned by the House of Rosenberg or coming from the Rosenberg territory. It does so on the basis of surviving illuminated manuscripts, incunabula and other written sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201971