Počet záznamů: 1

Způsob přípravy hybridních nanočástic z aglomerátů nanočástic komplexních vícesložkových oxidů kovů

 1. 1.
  0367217 - FZU-D 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Pollert, Emil - Kaman, Ondřej - Veverka, Pavel - Herynek, V.
  Způsob přípravy hybridních nanočástic z aglomerátů nanočástic komplexních vícesložkových oxidů kovů.
  [Method of the synthesis of hybrid nanoparticles from agglomerates of multicomponent complex metallic oxides nanoparticle.]
  2009. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,. Datum udělení patentu: 02.09.2009. Číslo patentu: 301005
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: magnetic nanoparticles * magnetic hypertermia * magnetic resonance
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301005.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301005.pdf

  Hybridní nanočástice komplexních vícesložkových oxidů kovů, tvořící zrna magnetických oxidů. Tato zrna jsou opatřena souvislou vrstvou hydratovaného oxidu křemičitého, který zajišťuje jejich neškodnost v organismu svým biokompatibilní povrchem. Využitelné v medicíně pro diagnostické i terapeutické využití u metod magnetické rezonance a magnetické fluidní hypertermie.

  Hybrid nanoparticles of multicomponent complex metallic oxides form the grains of magnetic oxides. These grains are equiped with connected layer of hydrated silica that ensures their harmlessness in orgaism by biocompatible surface. The nanoparticles are usable in medicine for diagnostics and therapy in magnetic resonance and magnetic fluid hypertermia applications.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201966