Počet záznamů: 1  

Individua a predikace: historický exkurs

 1. 1. 0367179 - FLU-F 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Koťátko, Petr
  Individua a predikace: historický exkurs.
  [Individuals and Predication: A Historical Excursus.]
  Organon F. Roč. 18, Suppl. (2011), s. 4-25 ISSN 1335-0668
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: individuals * subject-predicate * aboutness * identification
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor analyzuje aristotelské kořeny, kantovskou recepci a hegelovské přehodnocení tradičního sepětí mezi pojmem individuální substance a pozicí subjektu ve struktuře soudu. Kritickou pozornost věnuje oživení aristotelské tradice ve Strawsonově teorii predikace.

  The paper examines the historico-philosophical roots and re-evaluations of the traditional link between the notion of individual substance and the subject-position in the structure of judgement, focusing on Aristotle, Kant and Hegel. Critical attention is payed to the revival of the aristotelian tradition in P. Strawson's theory of predication.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201935