Počet záznamů: 1

Filosofie a společnost v českých zemích I

 1. 1.
  0367081 - USD-C 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hermann, Tomáš
  Filosofie a společnost v českých zemích I.
  [Philosophy and society in the Czech lands, I.]
  Úvod do filosofie. Studijní texty pro pedagogy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011 - (Hejduk, T.), s. 241-254. ISBN 978-80-7395-383-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czech philosophy * philosophy and culture * Czech history and Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato kapitola úvodu do filosofie pro pedagogy se zabývá problémem a pojmem "česká filosofie" v jejích historických a kulturních souvislostech.

  This chapter of the introduction to philosophy for teachers dealing with the problem and the concept "Czech philosophy" in its historical and cultural contexts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201864