Počet záznamů: 1

Normativní regulace prostředí počítačových sítí - vybrané aplikační problémy v České republice

 1. 1.
  0367074 - USP-I 2012 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Matejka, Ján
  Normativní regulace prostředí počítačových sítí - vybrané aplikační problémy v České republice.
  [Normative Regulation of Computer Network Environments – Selected Application Problems in the Czech Republic.]
  Právo - obchod - ekonomika. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011 - (Suchoža, J.; Husár, J.), s. 81-95. ISBN 978-80-7097-903-7
  Grant CEP: GA ČR GA407/09/1823
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: private law * public law * information technology law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Smyslem tohoto příspěvku je podat částečný výklad otázek souvisejících s vybranými instituty práva informačních technologií z pohledu práva soukromého a veřejného, zejména pak aktuální problematikou tzv. data retention a některých základních úvah k problematice elektronického právního styku. Autor upozorňuje na některá sporná a nepříliš vyhovující ustanovení souvisejících zákonných a podzákonných právních předpisů.

  The aim of this contribution is to present a partial explanation of issues related to selected institutes of Information Technology Law from the point of view of Private and Public Law. Attention is paid particularly to current issues related to the so-called data retention and some basic reflections on the issues of electronic legal communication. The author points out several controversial and unsuitable provisions of relevant primary and secondary legislation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201859