Počet záznamů: 1

Longitudinální studium lidského vývoje: historie, výsledky a perspektivy pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka

 1. 1.
  0367015 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Blatný, Marek - Kebza, V.
  Longitudinální studium lidského vývoje: historie, výsledky a perspektivy pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka.
  [Studying human development longitudinaly: History, results, and perspectives of Prague and Brno studies on human life-span development.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 5 (2011), s. 422-432 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GAP407/10/2410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: life-span development * longitudinal study * optimal development * personality * well-being * human strenghts
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011

  Článek poskytuje základní přehled o historii, hlavních výsledcích, současném stavu a dalších výhledech pražské (N = 98) a brněnské (N = 83) longitudinální studie celoživotního vývoje člověka, které trvají od r. 1956 (Praha), resp. 1961 (Brno). Obě studie navazují na longitudinální výzkumy psychického vývoje v dětství a adolescenci, které byly v šedesátých a sedmdesátých letech řešeny v Praze ve Státním zdravotním ústavu a v Brně v Psychologickém ústavu AV ČR. Nejprve podáváme informace o původních projektech, o procesu vyhledávání bývalých účastníků dětských studií a o charakteristikách současných výzkumných souborů. Dále uvádíme hlavní závěry z dosud uskutečněných etap výzkumu v dospělosti participantů. Pokud jde o současný status studií, od r. 2010 pražský a brněnský tým postupují koordinovaně a používají společnou metodiku. Na závěr podáváme informaci o výzkumných cílech další etapy studie, která je zaměřena na téma optimálního vývoje.

  Paper gives an overview of brief history, main results, current status, and further perspectives of the Prague (N = 98) and Brno (N = 83) Longitudinal Studies on Life-span Development running from 1956 (Prague) and 1961 (Brno). These build upon the longitudinal studies of children carried in the National Institute of Public Health at Prague and Institute of Psychology of the Academy of Sciences at Brno in the sixties and seventies. The paper starts with information about the original project and how we have searched for participants and built on current samples from the original cohorts. Then the main conclusions from the first two stages of the research in adulthood are reported. As to the current status of the studies, from 2010 both research teams act in a coordinated way and share common methodology. Finally, paper presents research plan for the next stage of the study focused on optimal development.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201814