Počet záznamů: 1

Testování v psychologii: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování

 1. 1.
  0366885 - PSU-E 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Jelínek, Martin - Květon, Petr - Vobořil, Dalibor
  Testování v psychologii: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování.
  [Testing in Psychology: Item Response Theory and Computerized Adaptive Testing.]
  1. - Praha: Grada, 2011. 158 s. ISBN 978-80-247-3515-3
  Grant CEP: GA ČR GP406/09/P284
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: Item Response Theory * Computerized Adaptive Testing * psychometrics
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Testování v psychologii: teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování popisuje principy a techniky moderních psychometrických přístupů. Kniha v teoretické i praktické rovině představuje hlavní prvky IRT (modely, metody odhadu, koncept informačního přínosu atd.). Počítačové adaptivní testování založené na možnostech IRT je demonstrováno prostřednictvím autory vyvinutého software CATo. Důraz je kladen na zásady konstrukce adaptivních testů a řešení problémů koncepčního i technického rázu. Publikace také obsahuje propojení na internetovou stránku s doprovodnými materiály ve formě výpočetních šablon pro tabulkové kalkulátory.

  Testing in Psychology: Item Response Theory and Computerized Adaptive Testing covers the principles and techniques of a modern psychometric framework. The book introduces the cornerstones of IRT (models, estimation methods, item and test information, etc.), and demonstrates its functioning on practical examples. Computerized adaptive testing, which uses the power of IRT, is described through practical applications with original CAT software. Further, basic aspects of adaptive test construction are discussed - things one needs to think about, problems that need to be solved, and decisions that need to be made. The publication also includes a companion website with computational spreadsheet templates.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201720