Počet záznamů: 1

Tělo a morální fenomenologie

 1. 1.
  0366764 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Urban, Petr
  Tělo a morální fenomenologie.
  [The Body and Moral Phenomenology.]
  Filosofický časopis. Roč. 59, č. 7 (2011), s. 203-218 ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: body * phenomenology * intersubjectivity * ethics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Cílem článku je představit a srovnat dva fenomenologické příspěvky k "tělesné etice" – první spočívá v etické interpretaci filosofie M. Merleau-Pontyho, druhý je explicitně obsažen v myšlení E. Levinase. Pokoušíme se ukázat, že vztah mezi Levinasovou a Merleau-Pontyho koncepcí intersubjektivity je mnohem komplexnější, než se zdá, a že pro rozvinutí morální fenomenologie tělesnosti produktivnějším způsobem je nutné překonat jistou jednostrannost obou.

  The aim of the paper is to present and compare two phenomenological contributions to "bodily ethics" – the first one consists in an ethical interpretation of Merleau-Ponty's philosophy, while the second one is explicitly contained in the thought of E. Levinas. We attempt to show that the relation between Levinas' and Merleau-Ponty's philosophy of intersubjectivity is far more complex than it seems and that in order to develop the moral phenomenology of corporeality in a productive way, it is necessary to overcome certain one-sidedness both in Levinas and Merleau-Ponty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201636