Počet záznamů: 1

Inovativní přístup v pokročilé technologii řezání modulovaným vodním paprskem

 1. 1.
  0366667 - UGN-S 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kušnerová, M. - Stoic, A. - Foldyna, Josef - Sitek, Libor - Magurová, D. - Harničárová, M.
  Inovativní přístup v pokročilé technologii řezání modulovaným vodním paprskem.
  [Innovative Approach to Advanced Modulated Waterjet Technology.]
  Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011 - (Sitek, L.; Zeleňák, M.), s. 187-196. ISBN 978-80-86407-23-4.
  [Vodní paprsek 2011. Ostravice (CZ), 03.10.2011-05.10.2011]
  Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA101/09/0650
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: modulated waterjet * analytical model * resonation chamber
  Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje

  Příspěvek se zabývá novou formulací teorie pro technologie řezání vodním paprskem modulovaným do analytického modelu.Byla zkoumána základní frekvence pro modulované kmity technologii řezání vodním paprskem. Teoretický model byl vyvinut zejména na základě poznatků z geometrických rozměrů systému a kapalných tlaků za účelem odhadu hodnoty základních frekvencí oscilací. Předpovídané oscilační frekvence byly ověřeny laboratorními měřeními. Bylo dosaženo významného zlepšení výkonu v povrchovém rozpadu materiálu obráběním.

  The paper deals with a new formulation of theory for modulated waterjet technology by analytical model. The fundamental oscillations frequency for modulated waterjet technology has been investigated. This system generates a modulated liquid jet as a result of the resonant chamber introduction. The theoretical model was developed particularly on the basis of knowledge of the geometric dimensions of the system and the liquid pressures in order to predict the values of the fundamental frequencies of oscillations. The predicted oscillation frequencies were verified by laboratory measurements. It has been achieved a significant performance improvement in surface disintegration of material being machined.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201566