Počet záznamů: 1

Elektrochemická analýza poškození, hybridizace a dalších interakcí DNA

 1. 1.
  0366661 - BFU-R 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vacek, Jan - Havran, Luděk - Fojta, Miroslav
  Elektrochemická analýza poškození, hybridizace a dalších interakcí DNA.
  [Electrochemical analysis of DNA damage, hybridization and interactions.]
  Chemické listy. Roč. 105, č. 1 (2011), s. 15-26 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: electrodes * nucleic acids * electrochemistry
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2011

  Článek popisuje moderní trendy v elektrochemické analýze deoxyribonukleových kyselin (DNA). Popisovány jsou aplikace AC voltametrie, square-wave voltametrie a chronopotenciometrie a také využití rtuťových a uhlíkových elektrod v analýze DNA. Důraz je kladen především na využití Hg amalgamových a uhlíkových elektrod vyrobených z pyrolytického grafitu, skelného uhlíku nebo uhlíkové pasty. Kromě samotné elektroaktivity DNA jsou zmíněny také různé strategie značení DNA elektroaktivními sondami. Přehledový článek neposkytuje vyčerpávající přehled metod a technik používaných pro analýzu DNa, diskutovány jsou vybrané aplikace.

  Modern trends in electrochemical sensing deoxyribonucleic acids (DNA), particularly the use of electrochemical sensors for detection of DNA damage or hybridization, are discussed. Applications of electrochemical methods such as AC voltammetry, square-wave voltammetry and constant current chronopotentiometry as well as use of mercury and carbon electrodes are presented. Special attention is paid to application of Hg amalgams and carbon (pyrolytic graphite, C paste or glassy C) electrodes for monitoring reduction and oxidation processes (label-free detection). Techniques and procedures used for DNA labeling with electroactive tags such as transition-metal (Os, Ru, Cu) complexes or redox mediators are described. DNA interactions with heavy metal ions, drugs, and proteins are also mentioned. The riview does not intend to give a complete overview of the topics considered but, rather, to present some historic consequences and modern electrochemical methods used in DNA research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201562