Počet záznamů: 1

Prezidentské cesty na Slovensko (Edvard Beneš a východná časť republiky v rokoch 1945-1948)

 1. 1.
  0366451 - MSUA-W 2012 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Pehr, Michal
  Prezidentské cesty na Slovensko (Edvard Beneš a východná časť republiky v rokoch 1945-1948).
  [President journeys to Slovakia (Edvard Beneš and eastern part of Czechoslovakia 1945-1948).]
  História. Roč. 11, 1/2 (2011), s. 71-79 ISSN 1335-8316
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Beneš, Edvard * Czechoslovakia, history * Slovakia, 1945-1948
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Zámerom tohto článku je pokúsiť sa priblížiť vzťah československého prezidenta Edvarda Beneša k Slovensku po druhej svetovej vojne, v záverečnom období jeho života. Tejto otázke sa venovala i v minulosti značná pozornosť, pretože v tomto prípade sa nejedná iba o vzťah československého prezidenta voči Slovensku. Odrážajú sa tu i vzájomné túžby po budovaní spoločného štátu, presvedčenie o česko-slovenskej vzájomnosti a snahy o vytvorenie jednotného politického národa, ako aj vzájomné animozity, ktoré nakoniec viedli ku koncu spoločného štátu. V neposlednom rade poznanie tohto vzťahu umožní lepšie pochopenie vzájomných česko-slovenských vzťahov v kľúčovom povojnovom období.

  The aim of this article is to clarify the attitude of the Czechoslovak President Edvard Beneš to Slovakia in the post-war period. This issue was already investigated by historian, but this but in this case the investigation is not limited only to the attitude of President Beneš to Slovakia. It reflects on mutual desire of Czechs and Slovaks. More thorough insight into this issue will expand the understanding of Czech-Slovak relations in this key post-war period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201440