Počet záznamů: 1

Cesta prezidenta Beneše na Slovensko v roce 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku

 1. 1.
  0366449 - MSUA-W 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Vašek, Richard
  Cesta prezidenta Beneše na Slovensko v roce 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku.
  [President Beneš's journey to Slovakia in 1936 and its reflection in the Czech and Slovak press.]
  Historický časopis. Roč. 59, č. 4 (2011), s. 705-733 ISSN 0018-2575
  Grant CEP: GA ČR GAP410/10/0544
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Beneš, Edvard * Czechoslovakia, history * Slovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá cestou prezidenta Edvarda Beneše na Slovensko v roce 1936 a jejím ohlasem na stránkách českého a slovenského tisku. Všímá si nejen bezprostředních reakcí a komentářů, ale snaží se též zachytit mnohdy odlišné vnímání důležitosti slovenské problematiky v české a slovenské veřejnosti. Analýza ohlasů na prezidentovu cestu pomůže přiblížit jak Benešovy názory na slovenskou otázku, tak především náhledy širšího spektra jeho zastánců i odpůrců.

  The study focuses on the journey of president Edvard Beneš to Slovakia in 1936 and its reflection on the pages of the Czech and Slovak press. It notices not only the immediate responses and comments, but also tries to capture the often differing perceptions of the importance of the Slovak issue in the Czech and Slovak public. An analysis of the responses to the president's trip will help in explaining both Beneš's opinion on the Slovak issue and also the views of a broader range of both his supporters and opponents.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201438