Počet záznamů: 1

Vnitřní časový systém

 1. 1.
  0366423 - FGU-C 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Illnerová, Helena - Sumová, Alena
  Vnitřní časový systém.
  [Internal timing system.]
  Medicína pro praxi. Roč. 8, č. 9 (2011), s. 374-378 ISSN 1214-8687
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: circadian system * biological clock * clock genes * melatonin * circadian disorders
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Cirkadiánní systém poskytuje organismu časový program a může plnit i funkci kalendáře. Tento systém závisí také na okolním prostředí a je pravidelně seřizován vnějšími podněty, zejména světelnými. Pochopení cirkadiánního systému je nezbytné pro náš každodenní život, protože poruchy tohoto systému a zvláště narušení jeho synchronizace s vnějším prostředím mohou hrát významnou úlohu při některých onemocněních

  The circadian system provides an endogenous daily programme for the entire organisms and may fulfill even the role of a calendar. The system depends also on its environment and is periodically entrained by surrounding stimuli, mostly by photic cues. Understanding of the circadian system is necessary in our everyday life because disturbances of the system and its entrainment by external light dark cycle may play role in various diseases
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201425