Počet záznamů: 1

Důsledky chyb znalců při posuzování příčin havárií konstrukcí

 1. 1.
  0366419 - UTAM-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kratěna, Jindřich
  Důsledky chyb znalců při posuzování příčin havárií konstrukcí.
  [Consequences of errors of expert witnesses in the assessing of the reasons of structural failures.]
  Konstrukce. Roč. 10, č. 4 (2011), s. 61-66 ISSN 1213-8762
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: structural failures * expert witnwsses * reason of failure
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  V článku je poukázáno na chyby znalců při posuzování příčin havárií konstrukcí.Jsou uvedeny pravé příčiny havárií.Je uvedena aspoň posmrtná rehabilitace ing. Josefa Zemana.

  Although the detailed analysis of the structural failures is very desirable it is sometimes very difficult to get information concerning their reasons. In such a case the decision about the cause of the failure is usually made by the court which evaluates the data submitted both by the prosecution and by the defence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201422