Počet záznamů: 1

Bibliografie prací prof. PhDr. Petra Sommera, CSc

 1. 1.
  0366324 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Marková, Markéta
  Bibliografie prací prof. PhDr. Petra Sommera, CSc.
  [Bibliography of the works by Professor Petr Sommer.]
  Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011 - (Doležalová, E.; Meduna, P.), s. 258-267. ISBN 978-80-7422-081-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Historiography * Bibliography * Archaeology * Sommer Petr
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Práce přináší soupis děl archeologa prof. Petra Sommera od jeho prvních publikačních počinů do současnosti. (celkem 202 položek).

  The work contains a bibliography of the works by Professor Petr Sommer since his first publications until now (altogether 202 items).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201369