Počet záznamů: 1

Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské revoluce

 1. 1.
  0366320 - HIU-Y 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hlaváček, I. - Marková, Markéta - Nuhlíček, J.
  Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské revoluce.
  [Notaries Public in Bohemian towns, particularly in the towns of Prague until the Hussite revolution.]
  Praha: Notářská komora České republiky: Praha: Scriptorium, 2011. 391 s. ISBN 978-80-87271-41-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Notaries Public * Middle Ages * History
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Knižně vydaná disertace Josefa Nuhlíčka (připravená r. 1940 do tisku) se zabývá dějinami předhusitského veřejného notariátu v Čechách, převážně v pražských městech. Významnou součást knihy představuje seznam pramenně doložených notářů působících v českých zemích v letech 1280-1435; původní seznam z roku 1940 (598 položek) byl editory rozšířen na počet přesahující 1400 notářů. Práce je doplněna výběrovou bibliografií k tématu a ilustrována reprodukcemi vybraných notářských znamení a notářských listin (instrumentů).

  The book is a printed doctoral thesis by Josef Nuhlíček (originally printed in 1940) which handles the history of the notaryship in Bohemia, particularly in the towns of Prague. The list of notaries public compiled according to the sources builds an important part of the book. The original list from 1940 (598 items) was widened for this edition to the extent of more than 1400 items. The work is supplemented by a select bibliography and illustrated with facsimiles of select notary signs and charters (instruments).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201365