Počet záznamů: 1

Archivace sociálněvědních dat: principy, technologie, standardy

 1. 1.
  0366286 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Jindřich - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš
  Archivace sociálněvědních dat: principy, technologie, standardy.
  [Archving Social Science Data: Principles, Technologies, Standards.]
  Archivní časopis. Roč. 61, č. 3 (2011), s. 245-272 ISSN 0004-0398
  Grant CEP: GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: archiving social science data * data management * Nesstar software
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek se věnuje problematice sdílení výzkumných dat v sociálních vědách a současným nástrojům a standardům, které archivům pomáhají plnit jejich úlohu. Představen je mezinárodní dokumentační standard DDI, specializovaný software NESSTAR a hlavní koncepce, které stojí za vývojem standardů archivace a dlouhodobého uchovávání digitálních dat v sociálněvědních archivech.

  The article deals with the issue of sharing research data in the social sciences. Authors describe contemporary tools and standards that help archives to fulfill their role. Among the standards the article presents mainly Data Documentation initiative standard. As a tool specialized software NESSTAR is introduced.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201335