Počet záznamů: 1

Hodnocení hydrologické a klimatické funkce porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

 1. 1.
  0366276 - UH-J 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Weger, J. - Šír, Miloslav
  Hodnocení hydrologické a klimatické funkce porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití.
  [Evaluation of hydrological and climatic features of fast growing trees for energy use.]
  Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 499-506. ISBN 978-80-02-02290-9.
  [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011]
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2B06132
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: fast growing tree species * hydrology * climatology
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Mikroklimatické změny v porostech rychle rostoucích dřevin (RRD) oproti travním porostům spočívají ve snižování maximálních denních teplot přízemního vzduchu ve slunečných a teplých dnech až o 4 až 5 ºC, je-li k dispozici voda v půdě pro transpiraci. Minimální teploty přízemního vzduchu jsou ovlivněny méně významně, zpravidla jsou vyšší pod porosty RRD. Denní vlhkost vzduchu v horkých dnech je zpravidla větší v porostech RRD. Teploty půdy jsou ve vegetační sezóně soustavně nižší pod porosty RRD než pod travním porostem. Snížení denních maxim teploty vzduchu a soustavné snížení teploty půdy pod porosty RRD je dáno převážně chladícím efektem transpirace. Stínící efekt vysoké vegetace není dominantní příčinou snížení teplot. Velkoplošné výsadby plantáží RRD na místě dřívějších travních porostů nebudou mít pozorovatelný vliv na teplotu krajiny ani na hydrologický koloběh. Nebudou způsobovat vznik půdního sucha a redukci odtoku vody z krajiny.

  Microclimatic changes in plantations of fast growing trees (FGT) against grassland consist in reducing the max. daily air temperatures of ground in sunny and warm days to 4 to 5º C, when is available soil water for transpiration. Minimum temperatures of ground air are significantly less affected; they are generally higher under canopy of FGT. Daily air humidity on hot days is usually greater in plantations of FGT than in grassland. In the growing season, soil temperatures are lower in plantations of FGT than in the stands under grass cover. Reduction of daily air temperatures and soil temperatures under canopy of FGT is mainly due to the cooling effect of transpiration. Shielding effect of high vegetation is not the dominant cause of temperature reduction. Large-scale plantations of FGT will have no observable effect on the temperature of the countryside or on the hydrological cycle. They will not cause land draying and reduction of runoff from the landscape.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201326
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Weger_Šír_Hodnocení hydrologické a klimatické funkce_HMP 2011.pdf0437.3 KBVydavatelský postprintpovolen