Počet záznamů: 1

Odtok z malého horského povodí v důsledku přesycení půdy vodou

 1. 1.
  0366266 - UH-J 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vondrka, A. - Šír, Miloslav - Tesař, Miroslav
  Odtok z malého horského povodí v důsledku přesycení půdy vodou.
  [Runoff from a small mountain basin due to soil water oversaturation.]
  Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 485-490. ISBN 978-80-02-02290-9.
  [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA526/08/1016; GA ČR GA205/09/1918; GA MŽP(CZ) SP/1A6/151/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: runoff hydrology * mountain catchment * soil water
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Analýza tvorby odtoku v malém horském povodí umožňuje lépe pochopit mechanismy tvorby extrémních odtoků na malých povodích, zejména podíl staré (půdní) a nové (dešťové) vody v jednotlivých fázích odtoku. V příspěvku se popisuje metoda, jak zjistit, kdy v toku teče nová dešťová voda. Metoda je založená na měření vodivosti vody a koncentrace K+ iontů ve vodě v toku. Cílem je odlišit starou a novou vodu protékající uzávěrovým profilem malého horského povodí. Jako nová voda se označuje voda srážková, která byla v kontaktu s půdou jen velice krátkou dobu – několik minut nebo hodin. Termín stará voda označuje vodu, která byla zadržena v půdě po mnoho dní nebo týdnů. Ve vegetační sezóně koncentrace K+ v půdní vodě klesá s trváním styku vody s půdou a kořeny rostlin, tudíž koncentrace K+ ve vodě v toku je indikátorem stáří vody, tedy délky zdržení vody v půdě.

  Analysis of runoff in a small mountain basin enables better understanding of the mechanisms of extreme runoff formation in small watersheds. Especially the proportion of old (soil) and new (rain) water in various stages of runoff is evaluated. The paper describes a method to determine when the new rainwater flows in a stream. The method is based on measurements of water conductivity and the concentration of K+ ions in the flowing water. The aim is to distinguish between old and new water flow in the closing profile of a small mountain basin. As new water is called water, which was in contact with the soil only a short time - several minutes or hours. The term old water refers to water that was retained in the soil for many days or weeks. In the growing season, the K+ concentration in soil water decreases with the duration of contact of water with soil and plant roots, thus the K+ concentration in the water is an indicator of its age,ie. of the length of the delay of water in the soil.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201319
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Vondrka_Šír_Tesař_Odtok z malého horského povodí_HMP 2011.pdf2260.4 KBVydavatelský postprintpovolen