Počet záznamů: 1

Geologická stavba propasti Macocha v Moravském krasu na základě strukturních a stratigrafických výzkumů

 1. 1.
  0366237 - GLU-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Barák, P. - Poul, I. - Geršl, M. - Hladil, Jindřich - Pukaj, M.
  Geologická stavba propasti Macocha v Moravském krasu na základě strukturních a stratigrafických výzkumů.
  [Geological structure of the Macocha Abyss in the Moravian Karst on the basis of structural and stratigraphic research.]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 18, č. 2 (2011), s. 88-93 ISSN 1212-6209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Moravian Karst * Macocha Abyss * Macocha Formation * Devonian * structural geology
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Hlavním cílem práce je tektonika propasti Macocha a přilehlé části Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Pro genezi propasti jsou nejdůležitější dva systémy sub-vertikálních zlomů mající směry SSV–JJZ a SZ–JV. Třetí systém (vztahující se k plochám odlepení) má zlomy směru SV–JZ a úklonu 40 až 60 stupňů k JV. Protínání těchto tří systémů mělo zásadní význam pro zhroucení stropu původního jeskynního dómu a další vývoj propasti. Tyto struktury se vytvořily během variské orogeneze a byly pouze pozměněny v průběhu alpínských pochodů. Je prezentován také 3D model propasti zhotovený na základě geodetických měření.

  The main concern of this study is the tectonics of the Macocha Abyss (Macocha Chasm) and a part of the Punkva Cave in the Moravian Karst. Two systems of subvertical faults with NNE–SSW and NW–SE strike are the most important for the genesis of the abyss. The third system (related to décollements) strikes NE–SW and dips 40 to 60 degrees to the SE. The intersection of these three systems was crucial for the collapse of the roof of the original cave dome and the genesis of the abyss. These structures were formed during the Variscan orogeny but modified during the Alpine orogeny. A 3D model of the Macocha Abyss based on a geodetic surveying is presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201292