Počet záznamů: 1

Neurální komponenty motivačních a rozhodovacích procesů v lidském mozku

 1. 1.
  0366236 - PSU-E 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zelinková, J. - Urbánek, Tomáš - Mareček, R. - Brázdil, M.
  Neurální komponenty motivačních a rozhodovacích procesů v lidském mozku.
  [Neural components of motivational and decision-making processes in the human brain.]
  Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 74/107, č. 4 (2011), s. 419-427 ISSN 1210-7859
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: motivation * decision-making processes * functional magnetic resonance imaging
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.279, rok: 2011
  http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/neuralni-komponenty-motivacnich-a-rozhodovacich-procesu-v-lidskem-mozku-35788

  Motivační a rozhodovací procesy představují důležité nástroje jak pro zvládání každodenního života, tak pro přežití člověka obecně. V poslední dekádě byla realizována řada studií, které si kladly za cíl zjistit, jak v lidském mozku tyto procesy fungují. Pro studium vztahů mezi motivací a rozhodováním na jedné a cerebrální aktivitou na druhé straně je používána především funkční magnetická rezonance (fMR). Ze současných poznatků vyplývá, že určité konkrétní oblasti mozku jsou funkčně asociovány s motivačními a rozhodovacími procesy. Předkládaný text poskytuje přehled nejvýznamnějších studií z poslední doby, které si kladly za cíl identifikovat struktury lidského mozku přímo zapojené do motivačních a rozhodovacích procesů. V minulosti byla nejčastěji zkoumána motivace ziskem, například získanou finanční odměnou, ale současná neurověda se zaměřuje také na motivaci morální, jejíž studium je popsáno v další části článku. V poslední části příspěvku jsou pak uvedena některá onemocnění související s poruchami motivačních a rozhodovacích procesů.

  Motivational and decision-making processes are important tools in both making daily decisions and overall survival of the physical subject. In the last decade many studies have investigated how these processes function in the human brain. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) has played a large part in research into the relationships between motivation and decision-making on the one hand and cerebral activity on the other. Current results suggest that certain areas of the brain are functionally associated with motivational and decision-making processes. This article provides an overview of the most significant recent studies into seeking to identify the structures of the human brain involved in motivational and decision-making processes. In the past, much attention was paid to “gain motivation” (for example, towards financial reward), but current science also focuses on moral motivation, the study of which is addressed in the following part of the article. Some diseases associated with motivational and decision-making disorders are shown in the last part of the article.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201291