Počet záznamů: 1

Jihočeští vychovatelé české a moravské šlechty v 16. a na počátku 17. století

 1. 1.
  0366114 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holý, Martin
  Jihočeští vychovatelé české a moravské šlechty v 16. a na počátku 17. století.
  [South-Bohemian preceptors of Bohemian and Moravian nobility in the 16th and early 17th century.]
  Jihočeský sborník historický. Roč. 80, - (2011), s. 7-22 ISSN 0323-004X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: private tutors * South-Bohemia * nobility
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předložená studie se zabývá jihočeskými vychovateli šlechty z Království českého a Markrabství moravského v 16. a v prvních desetiletích 17. století.

  The submitted article deals with the South-Bohemian educators of nobility from the Kingdom of Bohemia and Margraviate of Moravia in the 16th and first decades of 17th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201198