Počet záznamů: 1

Výsledky srovnání chondrogenní diferenciace mezenchymálních kmenových buněk získaných z tukové tkáně s kultivovanými chondrocyty a mezenchymálními kmenovými buňkami z kostní dřeně

 1. 1.
  0366104 - UEM-P 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlas, V. - Kos, P. - Jendelová, Pavla - Lesný, P. - Trč, T. - Syková, Eva
  Výsledky srovnání chondrogenní diferenciace mezenchymálních kmenových buněk získaných z tukové tkáně s kultivovanými chondrocyty a mezenchymálními kmenovými buňkami z kostní dřeně.
  [Comparison of Chondrogenic Differentiation of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells with Cultured Chondrocytes and Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells.]
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Roč. 78, č. 2 (2011), s. 138-144 ISSN 0001-5415
  Grant ostatní:GA MŠk.(CZ) 2B06130; MZd(CZ) NR8121; GA MŠk(CZ) 1M0538
  Program:2B; 1M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: bone marrow * adipose tissue * mesenchymal stem cells
  Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory
  Impakt faktor: 1.628, rok: 2009

  Studovali jsme chondrogenní diferenciační potenciál lidské kostní dřeně mezenchymálních kmenových buněk (BMSCs) a tukové tkáně odvozené mezenchymálních kmenových buněk (AMSCs) in vitro v přítomnosti nebo nepřítomnosti transformujícího růstového faktoru beta (TGF- 1).Diferenciace byla projednána z klinického hlediska.

  We studied the chondrogenic differentiation potential of human bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) and adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (AMSCs) in vitro in the presence or absence of transforming growth factor beta (TGF-1). The differentiation was discussed from the clinical point of view.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201190