Počet záznamů: 1

Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)

 1. 1.
  0366101 - USMH-B 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rapprich, V. - Skácelová, Z. - Valenta, Jan
  Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj).
  [Geophysical research on volcanic bodies geometry in the area between the towns of Jičín and Turnov (Bohemian Paradise).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 44, - (2011), s. 263-266 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: magnetic survey * gravity survey * basanite
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-56.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-56.pdf

  Geofyzikální průzkum byl zaměřen na vymezení špatně odkrytých těles kenozoických bazanitů v údolí Libuňky mezi Turnovem a Jičínem. Tvary bazanitových těles byly zjištěny na základě magnetometických měření. Některé žíly mají normální magnetickou polaritu, jiné reverzní, a vyskytují se také žíly s doménami obou polarit. Při magnetometrickém průzkumu byla identifikována 1100 m dlouhá bazanitová žíla u Újezdu pod Troskami. Kombinace magneto- a gravimetrie byla použita při výzkumu kruhové deprese u Semínovy Lhoty. Maarový původ tohoto útvaru byl na základě naměřených dat vyloučen.

  The geophysical research was applied for tracing of poorly exposed Cenozoic basanite dykes in the area of Libuň valley. The geometry of several bodies was established based on measurements of magnetic field. Some of these dykes are of normal magnetic polarity, some have reverse magnetic polarity and we also observed bodies with complex setting comprising domains of normal and domains of reverse magnetic polarity. The magnetic research discovered prominent 1100 m long basanite dyke at Újezd pod Troskami. Combination of magnetic and gravity survey was also applied for research of rounded depression at Semínova Lhota. Maar volcano origin of this depression was excluded with respect to obtained data.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201188