Počet záznamů: 1

"Vždyť hlína na hrobě v Lánech dosud neoschla." Ke sporům o Masarykovu anonymní publicistiku z let 1937-1938

 1. 1.
  0366095 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vašek, Richard
  "Vždyť hlína na hrobě v Lánech dosud neoschla." Ke sporům o Masarykovu anonymní publicistiku z let 1937-1938.
  ["For the earth on the grave in Lány hasn't yet dried." On the dispute over Masaryk's anonymous journalism from the years 1937-1938.]
  Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011 - (Hájková, D.; Velek, L.), s. 236-262. ISBN 978-80-86495-78-1
  Grant CEP: GA ČR GAP410/10/0544
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * Czechoslovakia, history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se zabývá žurnalistickým působením prezidenta T. G. Masaryka a zvláště velkou polemickou kampaní, která se v československém tisku rozvinula na přelomu let 1937 a 1938 po uveřejnění edice Masarykových nepodepsaných článků v časopise Naše revoluce. Všímá si nejdůležitějších ohlasů a snaží se též kriticky vyrovnat s určením autorství článků, za jejichž pisatele byl tehdy historikem Jaroslavem Werstadtem označen T. G. Masaryk.

  The paper discusses the journalistic activities of president T. G. Masaryk and especially the great polemical campaign that unfolded in the Czechoslovak press in late 1937 and 1938 after the publication of Masaryk’s unsigned articles in the "Naše revoluce" (Our Revolution) magazine. The study notices the most important comments and also tries to critically deal with the determination of authorship of these articles, at that time attributed to T. G. Masaryk by historian Jaroslav Werstadt.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201183