Počet záznamů: 1

Nepublikovaný typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea

 1. 1.
  0366071 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Militký, Jiří
  Nepublikovaný typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea.
  [Unpublished type of the South-Bavarian Celtic 1/4-stater from the numismatic department of the National Museum.]
  Numismatické listy. Roč. 66, č. 1 (2011), s. 3-8 ISSN 0029-6074
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/1588
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bavaria * Celts * 1/4-stater * National Museum
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Text zveřejňuje dosud neregistrovaný keltský 1/4statér jihobavorského typu ze sbírky Národního muzea v Praze.

  The paper points to existence of previously unregistered Celtic 1/4-stater of the South-Bavarian type from the collection of the National Museum in Prague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201162