Počet záznamů: 1

Nejstarší středoevropské mince. Vzestup a pád keltské civilizace ve střední Evropě z pohledu numismatiky

 1. 1.
  0366047 - ARU-G 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Militký, Jiří
  Nejstarší středoevropské mince. Vzestup a pád keltské civilizace ve střední Evropě z pohledu numismatiky.
  [The oldest Central European coins. Rise nad fall of the Celtic civilization in Central Europe from the numismatic point of view.]
  Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha: Academia, 2011 - (Bárta, M.; Kovář, M.), s. 139-172. ISBN 978-80-200-2036-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Central Europe * Celts * coins * production and trade centre * oppidum
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Text se zaměřuje na keltské mincovnictví na tzv. bójském území ve 3.-1. století př.n.l., se zvláštním zájmem o kolapsy komunit v pozdní době železné.

  The paper is focused on the Celtic coinage in the so-called Boian territory between the 3rd century BC and the 1st century BC with special interest in collapses of the communities in the Late Iron Age.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201143