Počet záznamů: 1

Laboratoř precesní elektronové difrakce FZÚ AV ČR

 1. 1.
  0366029 - FZU-D 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Palatinus, Lukáš - Klementová, Mariana - Jarošová, Markéta
  Laboratoř precesní elektronové difrakce FZÚ AV ČR.
  [Laboratory for precession electron diffraction at Institute of Physics AS CR.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 17, 2a (2010), k50-k54 ISSN 1211-5894.
  [Struktura 2010. Soláň, 14.06.2010-17.06.2010]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP0701
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: precession electron diffraction * nanocrystals * structure solution
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Elektronová difrakce je jedinou dostupnou difrakční metodou pro zkoumání krystalových struktur jednotlivých krystalů submikrometrových rozměrů. Silné dynamické efekty vznikající při difrakci elektronů na krystalech způsobují, že standardní elektronovou difrakci lze využít pouze pro získání geometrické informace o krystalu, a nikoli pro kvantitativní strukturní analýzu. Tuto situaci mění nová metoda precesní elektronové difrakce, která potlačuje dynamické difrakční jevy, a umožňuje řešit krystalické struktury z elektronových difrakčních dat. N! ově vzniklá laboratoř elektronové difrakce na Fyzikálním Ústavu AV ČR má za cíl zavést a rozvinout metodu precesní elektronové difrakce tak, aby se z ní stal standardní krystalografický nástroj, který doplní zavedené difrakční metody, a který jim bude moci konkurovat.

  Electron diffraction is the only available diffraction method applicable to investigation of single crystals of sub-micrometer size. Strong dynamical scattering effects occurring during the interaction of electrons with crystals result in a situation, where standard electron diffraction can be used to infer geometric information about the crystal, but not for quantitative structure analysis. The situation is changing with the advent of a new method called Precession electron diffraction, which partly suppresses the dynamical effects, and allows for solution of crystal structures from ele! ctron diffraction data. The newly established laboratory for electron diffraction at the Institute of Physics AS CR aims at introducing and developing the method of precession electron diffraction so that it becomes a standard crystallographic tool that can complement and compete with established diffraction methods.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201131