Počet záznamů: 1

Studium podzemních prostor v malých hloubkách pod povrchem

 1. 1.
  0365971 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kukutsch, Radovan - Žůrek, P. - Hudeček, V.
  Studium podzemních prostor v malých hloubkách pod povrchem.
  [Study of underground workings at small depths below the surface.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 1 (2011), s. 83-91 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným Mine * geomechanical monitoring * underground workings
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  V souvislosti s řadou havárií a mimořádných událostí v oblastech zasažených hornickou činností je nutno se zabývat problematikou studia podzemních prostor v malých hloubkách pod povrchem. Jde zejména o oblasti starých – středověkých dobývek, jejichž mapová dokumentace je buď minimální, nebo žádná. Řada konkrétních případů z poslední doby dokládá, že ohrožení či nebezpečí z těchto podzemních prostor může způsobit velké problémy jak u infrastruktury, tak i na obecných stavbách. Jinak je to v oblastech, kde se jedná o zemědělskou nebo lesní půdu, jinak v oblastech s urbanistickou zástavbou. Přesto nelze nikdy podcenit vliv podzemních prostor (důlních děl), na stabilitní poměry v daných oblastech. Přítomnost mělkých důlních děl může být patrná i na povrchu, a to v podobě poklesových útvarů – pinek, jak je tomu na Dole Jeroným, což je nepochybně známka toho, že již došlo ke ztrátě stability v některých podpovrchových prostorách.

  In relation to many accidents and incidents in the areas affected by mining operations it is necessary to be concerned with the issue of study of underground openings at small depths below the surface. Above all, it is a case of area of old – medieval stopes, the map documentation of which is either minimal, or is completely missing. For this reason, there is a need to deal with this problem. Many of the specific cases show that the threat or danger of these underground spaces can cause major problems for both the infrastructure and buildings in general, therefore we can never underestimate the influence of underground spaces on the stability conditions in these areas. One example is the case of Jeroným Mine, where the presence of underground spaces can be seen on the surface as terrain subsidence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201091