Počet záznamů: 1

Měření a analýza vibrací v Dole Jeroným

 1. 1.
  0365959 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kaláb, Zdeněk - Lednická, Markéta - Knejzlík, Jaromír
  Měření a analýza vibrací v Dole Jeroným.
  [Measurement and Analysis of Vibrations in Jeroným Mine.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 1 (2011), s. 50-61 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným Mine in Čistá * seismic swarm * technical seismicity
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  Tento příspěvek popisuje měření a analýzu vibrací v podzemních prostorách Dolu Jeroným během posledních tří let. Hlavními zdroji vibrací v tomto důlním díle jsou přirozená zemětřesení z oblasti západních Čech a technická seizmicita způsobená odstřely v blízkých lomech a provozem na komunikaci nad důlním dílem. V říjnu roku 2008 vzrostlo významně seizmické zatížení během intenzivního seizmického roje, který vznikl v oblasti okolo Nového Kostela. Na seizmické stanici JER1 v důlním díle bylo během tohoto seizmického roje zaznamenáno celkem 451 zemětřesení, a to v období od 6. října do 10. prosince. V roce 2010 byla patrná zvýšená seizmická aktivita v blízkém okolí Dolu Jeroným. V příspěvku je dále shrnuta analýza experimentálních měření účinků dopravy v důlním díle, převážně v historických prostorách situovaných v malých hloubkách pod komunikací.

  This contribution describes measurement and analysis of vibrations in underground spaces of Jeroným Mine during last three years. Earthquakes from West Bohemia and technical seismicity, especially quarry blasts from near quarries and vibrations generated by traffic, are main sources of vibrations in this mine. From October 2008, significant seismic loading occurred because of a very intensive seismic swarm that started in area of Nový Kostel. In sum 451 earthquakes from this area were recorded on seismic station named JER1 within 6 Oct. –10 Dec. 2008. Seismic activity in the vicinity of Jeroným Mine increased also in the year 2010. This paper also summarizes results of experimental measurement of vibrations generated by traffic. This measurement was performed especially in the historical parts of mine situated in the small depth under the road.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201080