Počet záznamů: 1

Experimentální seizmické měření v tunelu – vliv ustavení senzoru na kvalitu záznamu

 1. 1.
  0365918 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Stolárik, Martin - Kukutsch, Radovan
  Experimentální seizmické měření v tunelu – vliv ustavení senzoru na kvalitu záznamu.
  [Experimental Seismic Measurement in Tunnel – Influence of Sensor Locating on Quality of Record.]
  Geotechnika. Roč. 14, 1-2 (2011), s. 34-38 ISSN 1211-913X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA105/09/1415
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: railway tunnel * New Austrian Tunneling Method * seismic measurement
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Příspěvek popisuje experimentální seizmická měření, která měla posoudit rozdíly mezi různě ustaveným senzorem seizmické aparatury a to jak na počvě raženého tunelu, tak na povrchu nad realizovaným tunelem. Měření byla realizována v tzv. blízké zóně. Hodnocení bylo provedeno v časové i frekvenční oblasti.

  The paper deals with experimental seismic measurements to determine the differences in amplitude and frequency domain at different location of seismic sensors on tunnel invert and on the surface above the tunnel. Measurements were realized in the near zone, it means in the first tens of meters away from the source of dynamic loading.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201049