Počet záznamů: 1

Studie relevantnosti stanovení přilnavosti v tahu pro WSP nástřiky

 1. 1.
  0365860 - UFP-V 2012 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mušálek, Radek - Vilémová, Monika - Pejchal, Václav - Matějíček, Jiří
  Studie relevantnosti stanovení přilnavosti v tahu pro WSP nástřiky.
  [A Critical Study on the Relevancy of Glue-Based Tensile Adhesion Test for WSP Coatings.]
  Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: LISS,a.s, 2011 - (Šošovičková, J.), s. 117-122. ISBN 978-80-970824-0-6.
  [Vrstvy a povlaky 2011. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 17.10.2011-18.10.2011]
  Grant CEP: GA MŠk ME 901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: thermal spray * adhesion/cohesion testing * coating failure
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů

  Zkouška přilnavosti nástřiku v tahu je jednou z mála standardizovaných zkoušek v oblasti žárového stříkání. Mezi vrstvu deponovanou na substrát a takzvaný protikus se nanese vrstva vysokopevnostního lepidla, následně se měří velikost zatížení potřebného k porušení vzorku a vyhodnocuje se poměr kohezního a adhezního poškození na lomové ploše. Během přípravy vzorku může ale lepidlo penetrovat do pórů přítomných v nástřiku, čímž dojde k jeho zpevnění a znehodnocení výsledku zkoušky. Cílem této studie provedené na reprezentativních keramických a kovových nástřicích deponovaných vodou stabilizovaným plazmatronem (WSP) bylo odhadnout minimální tloušťku WSP nástřiku, pro kterou lze vliv lepidla na výsledky zkoušky zanedbat.

  Tensile adhesion test is one of the few standardized testing methods for thermal spray coatings. A thin layer of high-strength glue is applied between the coated specimen and the counterpart and the load needed to break the sample is evaluated as well as ratio of cohesion:adhesion failure on the fracture surface. During the sample preparation, glue can penetrate into the pores of the coating and thus reinforce the material and invalidate the test results. The aim of this study, carried out for one representative ceramic and metallic coating deposited with Water Stabilized Plasma (WSP) technology, was to estimate the minimum WSP coating thickness for which the influence of the glue is negligible.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201005