Počet záznamů: 1

Putování hlavy Publia Quinctilia Vara z Teutoburského lesa do Říma

 1. 1.
  0365793 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Salač, Vladimír
  Putování hlavy Publia Quinctilia Vara z Teutoburského lesa do Říma.
  [The journey of Publius Quinctilius Varus's head from Teutoburg Forest to Rome.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 61-64 ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Romans * Germans * military trophies
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Po vítězné bitvě v Teutoburském lese v roce 9, v níž porazil tři římské legie, nařídil cheruský kníže Arminius utnout římskému vojevůdci Varovi hlavu a tuto nejcennější trofej zaslat markomanskému králi Marobudovi do Boiohaema. Ten však dar nepřijal a hlavu poraženého legáta zaslal do Říma císaři Augustovi k důstojnému pochování.

  The article addresses a historical event from the year 9 AD. At that time, following the victorious Battle of Teutoburg Forest, in which three Roman Legions were defeated, the Cheruscan chieftain Arminius called for the head of Roman commander Varus to be severed and sent to Marbod, king of the Marcomanni, in Bohemia. However, Marbod rejected the gift and instead sent the head of the defeated general to the Emperor Augustus in Rome for a dignified burial.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006608