Počet záznamů: 1

Rostlinné makrozbytky z areálu kostela sv. Martina a fary v Bohušově

 1. 1.
  0365676 - ARU-G 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čulíková, Věra
  Rostlinné makrozbytky z areálu kostela sv. Martina a fary v Bohušově.
  [Plant macro-remains from the premises of the Church of St. Martin and the Parsonage in Bohušov.]
  Kostel sv. Martina v Bohušově. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2011 - (Kozák, P.; Prix, D.; Zezula, M.), 271-278,487-488. ISBN 978-80-85034-59-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeobotany * churches * Bohušov
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Na archeobotanické pracoviště ARÚ v Opavě byl k analýze rostlinných makrozbytků (karpologické + xylotomické) předložen menší soubor vzorků z objektů v zázemí kostela sv. Martina v Bohušově na Osoblažsku. Kromě vzorků k plavení s diasporami byly determinovány vzorky zuhelnatělého dřeva. Dva vzorky byly datovány do doby římské, ostatní do vrcholného středověku - přelomu 13./14. stol. Úkolem bylo doplnit informace o rostlinné složce výživy obyvatel usedlosti a částečná paleorekonstrukce okolních lesních porostů. I když obsah makrozbytků ve středověkém materiálu byl spíše chudý, podařilo se mj. rekonstruovat sortiment obilovin (nejčastěji oves, ječmen, proso, méně žito a pšenice). Obilky pěstovaných plodin a některé plevele potvrdily správnost interpretace studovaných objektů. Málo rostlinných zbytků obsahoval materiál z doby římské.

  At the archaeobotanical workplace of Archaeological institut in Opava we received for analyses of plant macro-remains (carpological, xylotomical) the small collection of samples from the premises of the Church of St. Martin in Bohušov. Besides samples for washing with diasporas there were the samples with charcoals to determination. Two of the washed samples were dated to the Roman period, the others were from objects originating in High Middle Ages (13th/14th centuries). The target was to provide informations about vegetable nutrition of the farm population and the partial palaeoreconstruction of forests surrounding the area. Although the contain of macro-remains in medieval material was poor, it was possible to reconstruct the sortiment of cereals. Frequently detected were Avena sativa, Hordeum vulgare, Panicum miliaceum, rarer were Secele cereale, Triticum aestivum. Caryopses of grown cereals and diasporas of some weeds suggest the right interpretation of objects.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200860