Počet záznamů: 1

Geofyzikální průzkum hradišť Přerovská hůra a Zámka ohrožených stavebním záměrem

 1. 1.
  0365661 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křivánek, Roman
  Geofyzikální průzkum hradišť Přerovská hůra a Zámka ohrožených stavebním záměrem.
  [Geophysical survey of the Přerovská hůra and Zámka hillforts (Central Bohemia) threatened by future building activity.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 3 (2010), s. 480-491 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeological prospection * geophysical survey * hillfort * fortification * Přerovská hůra * Zámka
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek je zaměřen na prezentaci nových výsledků geofyzikálních měření hradišť Přerovská hůra a Zámka ohrožených novými stavebními záměry.

  Paper is concentrated to presentation of new results of geophysical survey of Přerovská hůra and Zámka hillforts threatened by new building activity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200850