Počet záznamů: 1

Relief of Czechia: Quantitative evaluation in the GIS environment

 1. 1.
  0365647 - UGN-S 2012 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Demek, J. - Balatka, B. - Kirchner, Karel - Mackovčin, P. - Pánek, T. - Slavík, P.
  Relief of Czechia: Quantitative evaluation in the GIS environment.
  Geografie. Sborník české geografické společnosti. Roč. 116, č. 2 (2011), s. 111-129 ISSN 1212-0014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: digital geomorphological maps * computer aided methods * Czechia * geomorphodiversity
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Impakt faktor: 1.021, rok: 2011
  http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/06/g11-2-2demek-et-al.pdf http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/06/g11-2-2demek-et-al.pdf

  The authors used a new GIS-based geomorphological map of Czechia in the scale of 1:500,000 for computer aided quantitative evaluation of the relief of the country. The analysis showed that erosion landforms prevail in Czechia (77.14% of the Czech territory). Summit and piedmont planation surfaces (etchplain, rock pediments, and cryopediments) that take 8.87% of the Czech territory were quantitatively evaluated over the whole Czech territory for the first time. The most common accumulation landforms were loess surfaces (8.04%) and fluvial landforms like floodplains and accumulation river terraces (8.20% of state territory). Polygon layer of the new GIS-based map enabled the evaluation of the geomorphodiversity of the Czech territory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200838