Počet záznamů: 1

Cit posvátného

 1. 1.
  0365637 - UDU-I 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petrasová, Taťána
  Cit posvátného.
  [Emotion of the sacred.]
  Křesťanství a romantismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011 - (Noble, I.; Hanuš, J.), s. 113-123. Quaestiones quodlibetales, 15. ISBN 978-80-7325-250-2.
  [Romantismus - přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele. Praha (CZ), 05.11.2010-06.11.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Romanticism * Enlightenment * Czech painting * 19th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text sleduje pojem cit v uměleckém proudu označovaném jako romantismus. Proměnu jedné ze základních kategorií tohoto hnutí – od osvícenské teorie vášní k sakralizovanému individuálnímu prožitku – sleduje na příkladech národních tradic anglické, francouzské a německé, které vytvořily kontext pro chápání díla Josefa Mánesa.

  The text discusses the notion of emotion in the artistic movement of the Romanticism. The transition from the Enlightenment theory of passion to the "sacred" individual experience in the three national traditions (English, French, and German) is examine with respect to Czech painter Josef Mánes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200830