Počet záznamů: 1

"A pak se potichu vytratili...". Zánik keltské civilizace v Čechách z pohledu archeologie

 1. 1.
  0365623 - ARU-G 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Danielisová, Alžběta
  "A pak se potichu vytratili...". Zánik keltské civilizace v Čechách z pohledu archeologie.
  ["And then they quietly disappeared...". Collapse of the Celtic civilization in Bohemia from the archaeological point of view.]
  Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha: Academia, 2011 - (Bárta, M.; Kovář, M.), s. 107-138. ISBN 978-80-200-2036-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Celts * collapse * society
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kapitola knihy se zabývá problémem zániku keltské civilizace na území Čech z pohledu archeologie.

  The chapter of the book deals with the problem of the collapse of the Celtic civilization in the territory of Bohemia from the archaeological point of view.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200819