Počet záznamů: 1

Transformace současných analýz slovesného folkloru - pohádka versus fantasy

 1. 1.
  0365529 - UEF-S 2012 RIV RS cze J - Článek v odborném periodiku
  Otčenášek, Jaroslav
  Transformace současných analýz slovesného folkloru - pohádka versus fantasy.
  [The Transformation of Contemporary Analyses of Oral Folklore - Fairy Tale Versus Fantasy.]
  Glasnik Etnografskog instituta SANU. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 105-109 ISSN 0350-0861
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: interaction * oral folklore * fantasy * sci-fi * urban legend
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://www.etno-institut.co.rs/GEI/GEI_VLIII_2/otcenasek%20LVVIII_2.pdf http://www.etno-institut.co.rs/GEI/GEI_VLIII_2/otcenasek%20LVVIII_2.pdf

  Studie se zaměřuje na současné formy folkloru a jejich vztah k literárním útvarům jako jsou fantasy, sci-fi, horory a fantasy hry. Typická struktura současné ústní slovesnosti (městská pověst) je kombinace klasických folklorních forem a vlivu filmů, televize a knih.

  The study focuses on contemporary forms of folklore and their relationship to literary forms like Fantasy, Sci-fi, Horror and Fantasy Game. A typical structure of contemporary oral folklore (urban legends) is a combination of classical forms of folklore and the influence of films, TV and books.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200755