Počet záznamů: 1

Několik poznámek k pracovněprávní dimenzi záskoků za prodavače z hlediska výkonu závislé práce

 1. 1.
  0365482 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin
  Několik poznámek k pracovněprávní dimenzi záskoků za prodavače z hlediska výkonu závislé práce.
  [Some Remarks on Working Conditions, Legal Standsellers in Terms of the Exercise of Dependent Work.]
  Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 19, č. 2 (2011), s. 141-144 ISSN 1210-9126
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: labour law * dependent work
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek analyzuje aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které poukazuje na nedostatky v práci kontrolních orgánů.

  The article analyses the current judgment of the Supreme Administrative Court which points out the flaws in the work of auditing bodies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200715