Počet záznamů: 1

Regiony v pohraničí (Případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí)

 1. 1.
  0365471 - UGN-S 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vaishar, Antonín (ed.) - Dvořák, Petr - Hubačíková, V. - Nosková, Helena - Nováková, Eva - Zapletalová, Jana
  Regiony v pohraničí (Případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí).
  [Regions in the Borderland.]
  Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2011. 133 s. Studia Geographica, 103. ISBN 978-80-86407-16-6. ISSN 0587-1247
  Grant CEP: GA MŠk 2D06001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518; CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: periphery * borderland * Czechia
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Monografie charakterizuje venkovskou část českého pohraničí z hlediska populačního vývoje, faktorů geografické polohy, infrastruktury, kvality lidského faktoru, možností přeshraniční spolupráce. Podrobněji analyzuje pfět případových studií periferních území na jednotlivých úsecích pohraničí J(mikroregiony Vejprty, Javorníka, údolí Rožnovské a Vsetínské Bečvy, Vranova nad Dyjí a Kašperských Hor). Tyto analýzy slouží jako východiska pro nastínění příštích vývojových trendů a stanovení možných rozvojových strategií.

  Monograph characterizes the rural part of the Czech borderland with regard to population development, geographic factors of location, infrastructure, quality of the human factor, the possibility of cross-border cooperation. Five case studies in the peripheral segments of borderland (microregions of Vejprty, Javorník, valleys of Rožnovská and Vsetínská Bečva Rivers, Vranov nad Dyjí and Kašperské Hory) were anlysed in detail. These analyses serve as a basis for outlining future trends and identification of possible development strategies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200706