Počet záznamů: 1

Zvíře jako objekt právních vztahů

 1. 1.
  0365418 - USP-I 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Zvíře jako objekt právních vztahů.
  [Animal as an Object of Legal Relations.]
  Dny práva 2010. Brno: Masarykova universita, 2010 - (Dávid, R.; Sehnálek, D.; Valdhans, J.), s. 1916-1928. ISBN 978-80-210-5305-2.
  [Dny práva 2010. Brno (CZ), 10.11.2010-11.11.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: animal * legal status of animals * protection of animals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Úvodní část příspěvku rozebírá otázku právního postavení zvířat podle platného českého práva a podle navrhované nové právní úpravy občanského zákoníku. Těžištěm příspěvku jsou pak úvahy nad různými typy právních vztahů, jejichž objektem může být zvíře, a to v oblasti práva veřejného i soukromého, s poukazem zejména na různost cílů, k nimž příslušná právní úprava směřuje.

  The introductory part of the report analyses the legal status of animals in the Czech law in force and in the draft of the new Czech Civil Code. The focal point of the contribution are considerations on various types of legal relations that have animals as an object either in public or private law, with reference to different aims of respective legal regulation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200663