Počet záznamů: 1

Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok - Lze nalézt inspirativní právní transplantát?

 1. 1.
  0365352 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Tomáš
  Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok - Lze nalézt inspirativní právní transplantát?.
  [Compensatory Schemes in the Case of Liability of Medical Workers for Incorrectly Executed Medical Interventions – May an Inspirational Legal Transplant Be Found?.]
  Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 1, č. 2 (2011), s. 54-63 ISSN 1804-8137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal transplants * no-fault compensation scheme * personal injury
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/8

  Pojem právní transplantát a systémy kompenzace u náhrad škod na zdraví vzniklých při poskytování zdravotní péče založené na objektivním principu. Systém kompenzace škod na zdraví na Novém Zélandu.

  The concept of “a legal transplant” and systems of compensation in the case of harm to health incurred as a result of the rendition of health care based on an objective principle. The system of compensation of harm to health in New Zealand.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200612