Počet záznamů: 1

Modelování hospodářské krajiny mladšího pravěku

 1. 1.
  0365313 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dreslerová, Dagmar - Venclová, Natalie - Danielisová, Alžběta
  Modelování hospodářské krajiny mladšího pravěku.
  [Modelling the economic landscape of the Late Prehistoric period.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 56-60 ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Later Prehistory * archaeological modelling * landscape
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V archeologii se projevuje potřeba zkoumat nejen jednotlivé lokality, ale prostředí, v němž se vyvíjela lidská kultura. Případové studie to předvádějí na příkladu modelování zemědělské a industriální krajiny a její časoprostorové dynamiky.

  In archaeology, the need appears to study not only sites, but the landscapes where human culture developed. The case studies demonstrate the examples of agricultural and industrial landscapes, and their spaciotemporal dynamics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006591