Počet záznamů: 1

Zvířecí skelet z laténského objektu v Nových Dvorech, okr. Kutná Hora

 1. 1.
  0365222 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kyselý, René
  Zvířecí skelet z laténského objektu v Nových Dvorech, okr. Kutná Hora.
  [Animal skeleton from a La Tène feature at Nové Dvory, Central Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 2 (2011), s. 253-255 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: ritual * La Tène period * osteology * Bos taurus * cattle
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek po osteologické a archeozoologické stránce popisuje a analyzuje nález skeletu tura domácího (Bos taurus) z pozdně laténského objektu v Nových Dvorech (okr. Kutná Hora). Tur ve věku 2,5–3 roky byl s největší pravděpodobností do jámy uložen vcelku, tj. v artikulovaném stavu. Součástí osteologického nálezového inventáře jsou i ojedinělé fragmenty kostí prasete a ovce/kozy a artefakt z parohu jelena (Cervus elaphus).

  The article describes and analyzes the osteological and archaeozoological aspects of a cattle (Bos taurus) skeleton found in a Late La-Tène feature at Nové Dvory (distr. Kutná Hora). The animal of the age of 2,5–3 years was most probably deposited in the pit as a whole, i.e. in articulated condition. Isolated pig and sheep/goat bone fragments and an artefact made out of deer (Cervus elaphus) antler form part of the osteological find inventory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200512