Počet záznamů: 1

Pohřebiště únětické kultury v Klecanech, okr. Praha-východ

 1. 1.
  0364928 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ernée, Michal - Profantová, Naďa - Březinová, Helena - Frána, Jaroslav - Majer, A. - Stránská, Petra
  Pohřebiště únětické kultury v Klecanech, okr. Praha-východ.
  [The Únětice culture cemetery in Klecany, Central Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 2 (2011), s. 307-330 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1135
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Early Bronze Age * Únětice culture * cemetery * 14C * anthropology * metal analyses * corrosion layers
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Nové výzkumy a revize starších nálezů umožnily identifikovat bohaté pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové v Klecanech (střední Čechy). Jeden z nově prozkoumaných hrobů obsahoval čepel dýky a sekeru se lžícovitým ostřím. Povrch sekery nese stopy používání, což vylučuje její výhradní roli symbolického artefaktu. V korozních vrstvách na povrchu se dochovaly zbytky textilií. Z kostry pochází 14C datum 3478 ± 31 BP (2σ 1888–1736 a 1712–1695 BC).

  New research and a re-analysis of older finds enabled a rich cemetery of the Únětice culture (Early Bronze Age) in Klecany (distr. Prague-East) to be identified. One of the newly examined graves contained a dagger blade and an axe with spoon-shaped blade. The axe surface bears use wear traces, which rules out its exclusive role as a symbolic artefact. Textile remains were preserved in the corroded surface layers. A 14C date of 3478 ± 31 BP (2σ 1888–1736 and 1712–1695 BC) was obtained from the skeleton.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200288