Počet záznamů: 1

Příspěvek k české terminologii ve studiu rizik ze svahových deformací

 1. 1.
  0364898 - USMH-B 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Blahůt, Jan - Klimeš, Jan
  Příspěvek k české terminologii ve studiu rizik ze svahových deformací.
  [Contribution to Czech Terminology in Landslide Risk Studies.]
  Geografie. Sborník české geografické společnosti. Roč. 116, č. 1 (2011), s. 79-90 ISSN 1212-0014
  Grant CEP: GA ČR GP205/09/P383
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: landslide hazard and risk * Czech terminology * definitions
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Impakt faktor: 1.021, rok: 2011
  http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/04/g11-1-5blahut_klimes.pdf http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/04/g11-1-5blahut_klimes.pdf

  Příspěvek shrnuje mezinárodní terminologii používanou ve studiu ohrožení, zranitelnosti a rizika ze svahových deformací.

  The paper outlines international terminology used in landslide hazard, vulnerability and risk studies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200263