Počet záznamů: 1

Lidová tradice nebo tradice lidí?

 1. 1.
  0364776 - UEF-S 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Otčenášek, Jaroslav
  Lidová tradice nebo tradice lidí?.
  [Folk Tradition or Tradition of the Folk?.]
  Slovenský národopis. Roč. 59, č. 1 (2011), s. 70-75 ISSN 1335-1303
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: folklore * urban legend * fantasy * fairy tale * comiks
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Tato studie se zaměřuje na současné formy tzv. folklorní tradice v současném světě. Typické formy klasického folkloru jsou změněny. Nové folklorní formy - např. městská pověst - jsou smíšené s motivy z literatury (sci-fi, horor, triviální formy), filmů a počítačových her. Je otázkou, nakolik současný folklor ještě vůbec folklorem je.

  This study is focused to contemporary forms of s.c. folklore traditional in contemporary world. Typical forms of classical folklore are changed. New forms of folklore - for example urban legends - are mixed with motives from literature (sci-fi, horrore, trivial forms), films and computer games. It is a question how much is contemporary folklore realy folklore yet.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200164