Počet záznamů: 1

Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků lidu kultury zvoncovitých pohárů z druhé etapy výzkumu pohřebiště II v Tuněchodech, okr. Chrudim

 1. 1.
  0364683 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Stránská, Petra
  Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků lidu kultury zvoncovitých pohárů z druhé etapy výzkumu pohřebiště II v Tuněchodech, okr. Chrudim.
  [The anthropological analysis of the human skeletal remains from Bell Beaker culture period from the 2nd phase of the rescue of the burial place II in Tuněchody, district Chrudim.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Suppl. 3, - (2010), s. 234-236 ISSN 1213-1628.
  [Pohřby na sídlištích. Hradec Králové, 16.02.2010-17.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bell Beaker culture * skeletal graves * Cribra orbitalia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V průběhu poslední etapy několikaletého záchranného výzkumu v Tuněchodech, okr. Chrudim, byly vyzvednuty na pohřebišti II pozůstatky 8 jedinců vesměs ve špatném stavu zachovalosti. Soubor zahrnoval 6 nedospělých a 2 dospělé jedince. Ani v jednom případě se nepodařilo stanovit pohlaví. Špatná zachovalost materiálu se odrazila i v možnostech paleopatologického hodnocení. Kromě výskytu cribra orbitalia u tří starších dětí jsme na fragmentech kostí nezaznamenali žádné patologické odchylky. Celkově byly během let na pohřebišti II vyzvednuty pozůstatky 14 osob - 11 nedospělých mladších 16 let a tří dospělých. Jednoznačně se jedná o nereprezentativní soubor, který zřejmě představuje část strukturovaného pohřebního areálu, kde byli pohřbíváni především nedospělí jedinci.

  The mostly poor-preserved remains of eight individuals were excavated on burial site II during the last phase of the rescue archaeological research in Tuněchody, district Chrudim lasting several years. The assemblage included six subadult and two adult individuals. Unfortunately, the sex wasn't determined in any case. The poor preservation also affected the paleopathological evaluation. Except three cases of Cribra orbitalia by the older children we didn't found any pathological differences on the bones fragments. Overall, the remains of 14 individuals were excavated on burial site II during several years, of which 11 were subadult under 16 years and three adults. Definitely, it is an unrepresentative assemblage which probably represents a part of structural area, where immature specimens were mainly buried.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006560